دوره های مدرسه نوآوری شریف

مدرسه نوآوری شریف با توجه به نیاز جامعه جوان کشور به مهارت‌های کسب‌وکار تأسیس شد. قصد داریم تا با آموزش صحیح مهارت‌های مختلف به دانش‌آموزان و دانشجویان، آن‌ها را در رسیدن به موفقیت مالی و داشتن آینده‌ای روشن کمک کنیم و نسل جدید کارآفرینان و افراد تاثیرگذار ایرانی را پرورش دهیم.

1

دوره های برگزار شده

1

شرکت‌کنندگان دوره‌ها

1

ساعت آموزش

فهرست